autobusová doprava / cestovanie vlakmi / Hlavne / stredná škola / vysoká škola


Sieť verejných UNITerminálov

Spoločnosť TransData v spolupráci s vybranými autobusovými dopravcami a ZSSK pripravila pre študentov sieť verejných terminálov. Moderný UNITerminál poskytuje nie len informácie o kartách, ale aj komunikáciu s Online zákazníckym centrom či možnosť prolongácie Študentských kariet.

Terminály sú umiestnené na frekventovaných miestach a jednoduchým ovládaním umožňujú rýchly prístup k informáciám. Priložením karty na čítačku sa aktivuje dotykový displej, cez ktorý je možné intuitívne ovládať terminál.

Umiestnenie terminálov

 

Služby pre žiakov a študentov

Žiaci alebo študenti pri potvrdení školy o statuse študenta na aktuálny školský rok majú možnosť si prolongovať Preukaz elektronicky na termináli svojej školy.  Ak tak nevykonajú, môžu využiť práve UNITerminál (UNIT), ktorý zapíše na kartu aktuálny status študenta a údaje potrebné na uznanie nároku na zľavu.

Snimka2

Dotykový terminál slúži aj na zobrazenie obsahu karty, t.j. poskytuje informácie o autobusovej doprave, železničnej doprave, školských systémoch a zľavách, a na zobrazenie aktivovaných dopravcov s uvedením aktuálneho zostatku elektronickej peňaženky a platných predplatných cestovných lístkov (CL).

Snimka3

Služby pre cestujúcich a Technická podpora

Informácie o kartách poskytuje UNIT aj bežným cestujúcim, ktorí si môžu skontrolovať obsah dopravnej karty, aktuálny zostatok na peňaženke, aktuálne platné predplatné CL a históriu 5 posledných operácii z karty. Dopravcovia môžu na svojich termináloch zverejňovať aj aktuálne oznamy pre svojich cestujúcich.

Pri problémoch s kartou majú možnosť študenti aj cestujúci prostredníctvom UNIT-u online kontaktovať zákaznícke centrum TransData (Technická podpora), kde im pomôžeme vyriešiť problém s kartou.

Snimka4

 

Tím TransData