Dopravná spoločnosť Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. pristúpila od 15.06.2019 do systému vzájomnej akceptácie dopravných čipových kariet v rámci skupiny TransCard. Cestujúci s čipovými kartami dopravcov z iných regiónov, ktorí už sú zapojení do systému, môžu od tohto dátumu využívať ...Informácie sú určené pre študentov škôl, na ktorých je zavedené individuálne vyberanie poplatkov za aktiváciu platnosti zľavy v doprave na Preukazoch študenta: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prešovská univerzita v Prešove Paneurópska vysoká škola v Bratislave všetky stredné školy POSTUP PRE AKTIVÁCIU ZĽAVY V DOPRAVE ...1. Kde nájdem číslo čipu preukazu? Číslo čipu je 10-miestne číslo, ktoré nájdeš v pravom dolnom rohu tvojho preukazu. 2. Aké informácie o mojom preukaze mi appka zobrazí? Po pridaní preukazu študenta do UBIAN-u sa ti zobrazia nasledujúce informácie o platnosti študentského preukazu: ...Aktivuj si dopravu na tvojom Preukaze žiaka ISIC/EURO<26 Aktuálne končí platnosť v čipe preukazu pre účely dopravy 30.6.2019, to znamená, že od 1.7.2019  ti preukaz nemusí fungovať u všetkých dopravcov. Ak pokračuješ v štúdiu a chceš využívať svoj preukaz v doprave aj ďalší školský ...


Duplikát stredoškolského preukazu

Čo je systém akceptácie bezkontaktných kariet? Pre bezhotovostné platby v doprave sa používa dopravná karta, ktorú vydáva príslušný dopravca. Na multifunkčnú študentskú kartu je možné uložiť až 3 nezávislé dopravné karty. Každá takáto dopravná karta má vlastný kredit, ktorý je ...Webový portál https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat ponúka možnosť objednať duplikát preukazu žiaka, ktorý navštevuje strednú alebo základnú školu zapojenú do projektu Preukaz žiaka. O duplikát môže požiadať držiteľ platného preukazu žiaka v prípade straty alebo poškodenia pôvodného preukazu žiaka. Platba za objednávku sa realizuje online ...