Hlavné / Školské systémy / Stredná škola / Základná škola


Internetová objednávka duplikátu

Webový portál https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat ponúka možnosť objednať duplikát preukazu žiaka, ktorý navštevuje strednú alebo základnú školu zapojenú do projektu Preukaz žiaka.

O duplikát môže požiadať držiteľ platného preukazu žiaka v prípade straty alebo poškodenia pôvodného preukazu žiaka. Platba za objednávku sa realizuje online platbou priamo na portáli.

ako objednať duplikát cez web?

Objednávku duplikátu je možné zadať cez internetový portál https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat.

 

Objednávka prebieha jednoduchými krokmi tak, že držiteľ karty vyberie navštevovanú školu zo zoznamu zapojených škôl a zadá svoje meno a priezvisko. Následne systém overí, že žiak je skutočne žiakom zadanej školy a v aktuálnom školskom roku má status žiaka. Po overení používateľ vyberie spôsob platby z ponuky a zvolí spôsob doručenia buď do školy alebo domov. Ak vyberie doručenie domov, musí zadať adresu na doručenie. Následne uvedie svoju e-mailovú adresu, vyjadrí súhlas s VOPuhradí sumu za duplikát.

Po úspešnej platbe bude na zadanú emailovú adresu odoslaný informačný email s potvrdením o zaplatení v prílohe.

čo zahrňuje vybavenie objednávky?

Po zaevidovaní prijatej platby na účet bude vyrobený duplikát kartypôvodná karta bude automaticky zablokovaná.

Vybavenie objednávky zahrňuje:

aká je cena duplikátu cez web?

Cena za duplikát cez web je 10,- € s DPH.

ako dlho trvá vybavenie objednávky?

Vyrobený duplikát je expedovaný do 3 pracovných dní od zaplatenia objednávky. O expedovaní duplikátu sú držiteľ karty aj škola notifikovaní emailom.

je potrebné duplikát prolongovať na termináli?

Licencia na dopravu je na duplikát preukazu zapísaná automaticky pri výrobe, nie je potrebné kartu prikladať k terminálu kvôli prolongácii.

je potrebné prolongačnú známku licencie CKM z pôvodného preukazu obnovovať v CKM?

Dátum platnosti zakúpenej licencie CKM sa na kartu vytlačí pri výrobe duplikátu, nie je potrebné navštíviť pobočku CKM.

ako prenesiem časový lístok a zostatok na elektronickej peňaženke z pôvodnej karty na duplikát?

V prípade, že na pôvodnom preukaze žiaka boli nahraté platné časové lístky alebo zostatok na elektronickej peňaženke, držiteľ preukazu musí požiadať o ich prevod na duplikát preukazu u príslušných dopravcov na základe predloženia Potvrdenia.

bude mi duplikát fungovať v externých aplikáciách – dochádzkový systém, knižničný systém a podobne?

O zápis externej aplikácie na duplikát je nutné požiadať u konkrétneho poskytovateľa externého systému.

je možné objednávku duplikátu stornovať?

Po zaplatení už objednávku nie je možné stornovať,  systém automaticky zablokuje pôvodnú kartu.