železničná doprava

Pre cestovanie vlakmi ZSSK je možné využiť zľavnený jednorazový cestovný lístok (JCL) alebo študentský predplatný časový lístok (PCL). Kúpa PCL je možná iba na predajnom mieste a JCL je možné kúpiť na stanici, cez internet alebo u sprievodcu vo vlaku.

Pri kúpe lístka sa študent nepreukazuje dokladom o štúdiu. ZSSK realizujú kontrolu priamo vo vlaku vlakovým personálom, ktorý kontroluje elektronickú ako aj vizuálnu platnosť preukazu. Revízor priložením preukazu na čítacie zariadenie skontroluje platnosť nároku na zľavnené cestovné a pri vizuálnej kontrole vizuálnu platnosť vyznačenú na preukaze.

Cestovanie vlakmi RegioJet na preukaz študenta zatiaľ nie je možné.

 
Bezplatné cestovanie vlakmi!

Železničná spoločnosť Slovensko spustila od 17. novembra 2014 na základe rozhodnutia Vlády SR bezplatnú prepravu žiakov a študentov. Ak majú cestujúci záujem túto možnosť využiť, je potrebné sa:

Bezplatná doprava sa nevzťahuje na vlaky InterCity, na cesty z poslednej stanice na Slovensku do zahraničia ani na 1. vozňovú triedu.

Ak vlastníte Bezkontaktnú Čipovú Kartu (BČK) a chcete vlaky používať na denné cestovanie do školy, aktivujte si dopravnú časť BČK pre železnicu. Zjednodušíte si každodenné cestovanie do školy – môžete používať mesačný časový lístok. Získate aj ďalšie výhody.

Podrobné informácie o bezplatnej preprave pre deti, žiakov a študentov nájdete v tomto letáku, ktorý vydáva Železničná spoločnosť Slovensko.