čo je preukaz žiaka?

Preukaz žiaka je vyjadrením právneho statusu žiaka dennej formy štúdia (identifikačným dokladom) v podobe bezkontaktnej čipovej karty, ktorá spája v sebe množstvo výhod a benefitov. Môže ho získať každý žiak denného štúdia na základnej alebo strednej škole, ktorého škola je zapojená do projektu. Zoznam zapojených škôl

Preukaz žiaka sa skladá z dvoch častí, a to z čipového preukazu a po stránke vizuálnej z medzinárodného preukazu ISIC alebo EURO 26. Spojenie týchto dvoch funkcií bolo základnou myšlienkou projektu, ktoré umožnilo žiakom využívať jednu kartu (namiesto 9-10 preukazov pre jednotlivé interné i externé aplikácie) na čo najviac aplikácií, ktoré sú pre neho potrebné a bežne dostupné.

 

Výhody pre žiaka:

 

● jeden preukaz = množstvo funkcií,

● využitie externých funkcionalít, ktoré preukaz ponúka vďaka čipu,

● zľavy, výhody a benefity v SR a vo svete na základe vizuálu,

● náhrada papierových potvrdení,

● priama finančná úspora – jedna karta stačí.

 

ako môžem využiť môj preukaz?

● ako dopravnú čipovú kartu na MHD, SAD a železnice,

● nahrádza papierové potvrdenie pre potreby dopravcov a tri samostatné preukazy, na základe ktorých má žiak nárok na zľavnené cestovné v MHD, na linkách SAD a na železniciach,

● ako elektronickú peňaženku,

● ako elektronickú vstupenku na kultúrne, športové podujatia zakúpené prostredníctvom siete Ticketportal (pri rezervácií stačí zadať číslo čipu).

 

do kedy je platný môj preukaz?

Platnosť čipu je od 1.6.20XX do 30.06.20XX v priebehu mesiaca máj/jún a predĺži sa na ďalší rok vrátane prázdnin. Obnovenie platnosti prebieha priložením preukazu k školskému terminálu buď na škole alebo na verejne prístupnom terminály. O umiestnení terminálu je potrebné sa informovať v škole u kontaktnej osoby.

Bez aktualizácie čipu preukaz nebude možné používať preukaz v aplikáciách mimo školy, postavených na čipe, ako sú napríklad MHD, železnice a podobne.