info@transcard.sk

základná škola


isic-700x311
Internetová objednávka duplikátu / 28.7.2017 /
S
Z

Webový portál https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat ponúka možnosť objednať duplikát preukazu žiaka, ktorý navštevuje strednú alebo základnú školu zapojenú do projektu Preukaz žiaka. Zoznam zapojených škôl. Objednávka duplikátu O duplikát môže požiadať držiteľ platného preukazu žiaka v prípade straty alebo poškodenia pôvodného preukazu žiaka. Platba za objednávku sa realizuje online...


isic-700x311
Preukaz študenta ISIC – všetky informácie o karte a študentských zľavách / 23.3.2015 /
V
Z

Univerzitný preukaz študenta ISIC /Vysoká škola/ Tvoj preukaz študenta, to nie je len identifikačná karta príslušnej vysokej školy alebo univerzity, ale aj jediný medzinárodný a celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia a najmä vstupenka do sveta zliav a výhod! Vďaka bezkontaktnému čipu môžete využívať rôzne aplikácie ako...


Poskytovanie zľavneného cestovného pre študentov VŠ
Poskytovanie zľavneného cestovného pre študentov vysokých škôl v akademickom roku 2014/2015 / 26.9.2014 /
V
Z

V akademickom roku 2014/2015 poskytuje Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) pre študentov vysokých škôl zľavnené cestovné podľa Prepravného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (PP ZSSK) platného od 01.01.2014 so zapracovanou zmenou č.1.   Zľavnené cestovné sa poskytuje: najskôr od 01.09.2014 najneskôr do 30.09.2015, s výnimkou študentov...