kto preukaz vydáva?

Preukaz študenta sa vydáva na obdobie trvania celej dĺžky študijného programu vysokej školy a je potrebné si každoročne preukaz aktivovať na univerzitnom termináli.

Zoznam vysokých škôl nájdete na tomto odkaze.

 

aktivácia preukazu

Aktivácia preukazu študenta sa realizuje prostredníctvom univerzitného terminálu, ktorý je k dispozícii na väčšine vysokých škôl. Je to zariadenie, ktoré aktivuje údaje v čipe preukazu a na termináli je možné si tieto údaje skontrolovať.

Preukaz študenta je potrebné aktivovať (podržaním preukazu cca 5 až 10 sekúnd na mieste vyznačenom na univerzitnom termináli) vždy po zápise na ďalší akademický rok, príp. po vydaní, oprave preukazu alebo na základe výzvy pracovníkom zodpovedným za vydanie preukazu študenta.

Úplný zoznam predpredajných terminálov nájdete na tomto odkaze.

Platnosť preukazu študenta je určená podľa zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení a doplnení neskorších zákonov.Začiatok platnosti je daný zápisom na štúdium a koniec platnosti preukazu je stanovený riadnym alebo iným skončením štúdia. Preukaz študenta je platný od 1.septembra do 31.augusta nasledujúceho kalendárneho roka.

Vizuálna platnosť preukazu je vyznačená na preukaze ako platnosť od – do, buď graficky, alebo známkou. Elektronická platnosť sa zabezpečuje aktiváciou preukazu na univerzitnom termináli. V prípade riadneho alebo iného skončenia štúdia, príp. prerušenia štúdia je platnosť preukazu študenta elektronicky nastavená podľa skutočnej platnosti a právneho postavenia držiteľa preukazu študenta voči emitentovi preukazu.

Platnosť preukazu pre študentov, ktorí ukončili I. alebo II. stupeň študijného programu je daná dátumom riadneho ukončenia štúdia ( dátum štátnej záverečnej skúšky).

Študenti, ktorí ukončili I.stupeň študijného programu a budú pokračovať v štúdiu II.stupňa študijného programu nemajú do zápisu na II.stupeň študijného programu nárok na zľavnené cestovné, ak im dopravca nárok na zľavu neakceptuje v prepravnom poriadku a tarife.

 

Stupeň štúdia

Bc.

Mgr.

Typ štúdia

I.ročník II.ročník III.ročník I.ročník II.ročník

denné

1.9.-31.8. 1.9.-31.8. 1.9.-ŠZS 1.9.-31.8. 1.9.-ŠZS

externé

1.9.-31.8. 1.9.-31.8. 1.9.-ŠZS 1.9.-31.8. 1.9.-ŠZS

využitie preukazu v knižnici

Preukaz študenta umožňuje držiteľovi jeho využitie v rámci akademických a štátnych vedeckých knižníc ako knižničného pasu. Akademické knižnice ako aj štátne vedecké knižnice akceptujú používanie preukazu študenta ako:

● náhrady papierového čitateľského preukazu

● elektronický vstup do systémov knižnice

 

Zoznam knižníc si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.