využitie preukazu

Preukaz študenta ako dopravná čipová karta je použiteľný v dopravných spoločnostiach SR vrátane ZSSK. Dopravné spoločnosti akceptujú preukaz študenta ako dopravnú kartu na základe svojich tarifných a prepravných podmienok, ktoré si každý dopravca určuje samostatne.
Upozorňujeme, že tarifné podmienky jednotlivých dopravcov sa líšia napríklad v poskytovaní zľavy v doprave pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium). Odporúčame oboznámiť sa s tarifou daného dopravcu. Informatívny prehľad akceptácie zľavy u jednotlivých dopravcov je zobrazený v tabuľke nižšie.

Integrátorom pre akceptáciu preukazu študenta v dopravných spoločnostiach je spoločnosť TransData, a.s., ktorá spravuje systém TransCard. V súčasnosti je do systému TransCard zapojených 21 dopravných spoločností. Možnosti použitia preukazu študenta u jednotlivých autobusových dopravcov a ZSSK sú uvedené v zozname dopravcov:

Dopravcovia

akceptuje - dopravca akceptuje karty vydané školami a univerzitami

neakceptuje – dopravca neakceptuje desfire karty

 

systém TransCard

Systém TransCard šetrí vaše peniaze tým, že:

● nemusíte platiť za dopravnú kartu ani u jedného zo zapojených dopravcov, cestujete iba na jednu čipovú kartu = preukaz študenta,

● platba z elektronickej peňaženky dopravcu je cenovo zvýhodnená oproti platbe v hotovosti,

●pre časť dopravných spoločností SAD zapojených do TransCard spoločnosť TransData, a.s. vykonáva tzv. dátový clearing. U dvanástich autobusových dopravcov v SR takto môžete cestovať na jednu aktivovanú dopravnú peňaženku a jeden nabitý kredit. Nie je dôležité, akým autobusom cestujete, jednoducho 1x si u niektorého z nich peňaženku aktivujete, nabijete si do nej kredit a cestujete autobusom hociktorého z nich!

 

autobusová doprava

MHD ( použitie PCL, ePLC)

Dopravné podniky vybraných miest (Bratislava, Košice, Prešov) umožňujú používanie preukazu študenta vysokej školy s aktivovanou dopravnou aplikáciou TransCard ako dopravnej karty na používanie predplatného časového lístka (tzv. električenka, PCL, ePCL). DP Košice a Prešov umožňujú použitie preukazu aj ako elektronickej peňaženky.  Kúpa predplatného časového cestovného lístka je možná na predajni dopravcu alebo v samoobslužnom predajnom automate. Dopravné podniky miest Bratislava a Košice ponúkajú možnosť predaja predplatných časových lístkov aj cez internet.

Každý dopravný podnik má vydaný prepravný poriadok a tarifu, ktorú odporúčame pred používaním dopravných služieb si prečítať.

Preukaz študenta vydaný na báze čipovej karty Mifare standard je možné použiť max. pre 3 elektronické PCL a karty typu Mifare Desfire až pre 6 elektronických PCL.

 

Mestská a prímestská autobusová doprava ( použitie EP)

Dopravné podniky SAD umožňujú držiteľom preukazu študenta s aktivovanou aplikáciou TransCard použitie svojho preukazu ako elektronickej peňaženky. Kredit je možné si nabiť buď priamo u vodiča, alebo na predajnom mieste dopravcu. Kúpa jednorazového cestovného lístka (JCL) z elektronickej peňaženky je možná u vodiča v autobuse alebo v samoobslužnom predajnom automate. SAD Trenčín a SlovakLines Bratislava ponúkajú možnosť plnenia elektronickej peňaženky aj cez internet.

Preukaz študenta vydaný na báze čipovej karty Mifare standard je možné použiť pre 1 elektronickú peňaženku a karty typu Mifare Desfire pre 3 elektronické peňaženky.
 

železničná doprava

Pre cestovanie vlakmi ZSSK je možné využiť zľavnený  jednorazový cestovný lístok (JCL) alebo študentský predplatný časový lístok (PCL). Kúpa PCL je možná iba na predajnom mieste a JCL je možné kúpiť na stanici, cez internet alebo u sprievodcu vo vlaku.

Pri kúpe lístka sa študent nepreukazuje dokladom o štúdiu. ZSSK realizujú kontrolu priamo vo vlaku vlakovým personálom, ktorý kontroluje elektronickú ako aj vizuálnu platnosť preukazu. Revízor priložením preukazu na čítacie zariadenie skontroluje platnosť nároku na zľavnené cestovné a pri vizuálnej kontrole vizuálnu platnosť vyznačenú na preukaze.

Cestovanie vlakmi RegioJet na preukaz študenta zatiaľ nie je možné.

 

integrovaná doprava

Integrovaná doprava Bratislavského samosprávneho kraja (IDS BSK). Študenti vysokých škôl s riadne aktivovanou dopravnou aplikáciou TransCard môžu použiť svoj študentský preukaz aj na zakúpenie zľavneného kupónu IDS BSK. Integrovaný systém zjednodušuje cestovanie u zapojených dopravcov – Slovak Lines, Dopravný podnik Bratislava a Železničná spoločnosť Slovensko na celom území Bratislavy a v okrese Malacky s použitím jednej čipovej karty. Kupón si je možné kúpiť na predajniach zapojených dopravcov alebo cez internet na webovej stránke DPB, a.s. , webovej stránke Slovak Lines  a Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s..

Viac informácií  na stránkach www.bid.sk alebo na strákach zapojených dopravcov.

 

úplný zoznam dopravcov