čo je preukaz študenta?

Preukaz študenta vysokej školy je doklad, ktorý potvrdzuje právne postavenie študenta vysokej školy I., II. alebo III. stupňa študijného programu. Na základe tohto oprávnenia má študent možnosť využívať práva a výhody vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy ako aj z dohôd s inými právnickými osobami.

Preukaz študenta vydáva vysoká škola ako bezkontaktnú čipovú kartu a je náhradou papierového potvrdenia o štúdiu na vysokej škole.

 

typy preukazov

Preukaz študenta je vydávaný vysokou školou ako bezkontaktná čipová karta typu Mifare Standard alebo typu Mifare Desfire.

 

Mifare Standard & Mifare Desfire

 

Mifare Standard

● má 10-miestne číslo čipu (uvedené pod fotografiou)

● obsahuje 1x elektronickú peňaženku (nabitie kreditu v dopravnej spoločnosti)

● 3x elektronický predplatný cestovný lístok

 

Mifare Desfire

● má 17-miestne číslo čipu (uvedené pod fotografiou)

● obsahuje 3x elektronickú peňaženku (nabitie kreditu v dopravnej spoločnosti)

● 6x elektronický predplatný cestovný lístok