odpovede na najčastejšie otázky

 

Čo je preukaz študenta?

Preukaz študenta je doklad o štúdiu a vydáva sa ako bezkontaktná čipová karta. Je použiteľný v objekte školy ako vstupná karta, v knižnici ako knižničný pas, v doprave ako dopravná karta a pod.

Kedy a kde dostáva študent prvého ročníka vysokej školy preukaz študenta?

Preukaz študenta je jedným zo základných dokladov o štúdiu. Študenti obdržia preukaz študenta po zapísaní sa do 1.ročníka na príslušný študijný program vysokej školy v danom akademickom roku.

Čo je potrebné urobiť s preukazom po jeho získaní

Preukaz je potrebné priložiť k zariadeniu – univerzitný terminál, ktorý preukaz aktivuje a zapíše do čipu dáta potrebné pre používanie preukazu. Univerzitný terminál sa nachádza v objekte vysokej školy. V prípade ak vysoká škola nemá univerzitný terminál k dispozícii, kontaktujte prosím oddelenie správy kariet, alebo osobu, ktorá je za vydanie preukazov zodpovedná.

Musí si študent každý rok aktualizovať platnosť preukazu?

Áno, musí. Platnosť preukazu študenta sa aktualizuje na univerzitnom termináli vysokej školy každý rok po zápise. Pokiaľ vysoká škola nemá k dispozícii terminál, je potrebné kontaktovať oddelenie správy preukazov a požiadať o aktiváciu. Zoznam umiestnenia terminálov jednotlivých vysokých škôl nájdete v časti Aktivácia preukazu.

Ako si zabezpečím použitie preukazu v dopravných spoločnostiach?

Väčšina dopravných spoločností v SR akceptuje preukaz študenta ako bezkontaktnú čipovú kartu a poskytuje študentom možnosť využívať osobnú prepravu za zvýhodnených podmienok. Každý dopravca má schválený prepravný a tarifný poriadok, ktorým sa riadi. Pred využívaním služieb konkrétneho dopravcu, preto odporúčame oboznámiť sa so znením uvedených podmienok, aby ste predišli prípadným nedorozumeniam a vyhli sa riešeniu reklamácií.

Čo ak mi nebol uznaný nárok na zľavnené cestovné?

Zakúpením prepravnej služby konkrétneho dopravcu (prostredníctvom cestovného lístka, elektronického cestovného lístka, nabitie kreditu elektronickej peňaženky, a pod.) vzniká obchodný vzťah medzi cestujúcim a poskytovateľom služby. Ak poskytovateľ služby neuznal nárok na zľavnené cestovné, je potrebné túto skutočnosť riešiť ako reklamáciu podľa podmienok platného prepravného a tarifného poriadku.

Aké ďalšie využitie má preukaz študenta okrem využitia v dopravných spoločnostiach SR?

Preukaz študenta je možné využívať ako vstupno-výstupnú kartu do/z objektu, ako stravovaciu kartu, vstup/výstup na/z parkovisko/a, kopírovacie služby, prípadne ako knižničný preukaz v akademickej knižnici.

Akú má preukaz platnosť?

Preukaz má platnosť od 1.9. do 30.9. nasledujúceho roka. Podniky MHD a SAD uznávajú vo všeobecnosti platnosť karty do 30.9., ZSSK do 30.9., pokiaľ nie je uvedené v tarifnom alebo prepravnom poriadku konkrétneho dopravcu inak doba platnosti

Počas prázdnin musí študent platiť plnú cenu cestovného lístka?

Pokiaľ študent neukončil I. alebo II. stupeň štátnou skúškou, alebo neukončil študijný program z iného dôvodu, preukaz študenta môže využívať počas prázdnin ako dopravnú kartu s nárokom na zľavnené cestovné.

Aká je cena preukazu a koľkokrát treba zaplatiť za preukaz?

Cenu preukazu študenta určuje vysoká škola, ktorá preukaz vydáva. Výška ceny je individuálna. Preukaz je spoplatnený iba pri jeho vydaní.

Platí počas prázdnin študent plnú cenu cestovného lístka?

Počas prázdnin student, ktorý pokračuje v študijnom programe a neukončil štúdium riadnym alebo iným spôsobom platí cestovné so zľavou. Zľavnené cestovné počas prázdnin sa netýka študentov, ktorí ukončili štúdium I.alebo II.stupňa. Títo platia plné cestovné.

Aký je rozdiel medzi preukazom študenta a ISIC preukazom?

Preukaz študenta je vydávaný na základe zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách ako jeden z dokladov o štúdiu. Jeho vizuálna podoba môže a nemusí byť v medzinárodnom vizuále ISIC. Pokiaľ má študent preukaz študenta s vizuálom ISIC, je súčasne držiteľom preukazu študenta a zároveň aj členom združenia CKM SYTS prostredníctvom licencie ISIC.

Aký je rozdiel medzi kartou EURO<26 a kartou ISIC?

Obidve karty sú medzinárodné karty a ponúkajú komerčné zľavy, pozri

http://www.euro26.sk/index.php/component/option,com_zlavy/Itemid,23/

http://www.isic.sk/index.php?option=com_zlavy&Itemid=6

Jedinou podmienkou pre držiteľa karty EURO<26 je vek do 26 rokov.

Preukaz ISIC má celosvetové použitie a je uznávaný v 127 krajinách sveta. Pre viac info: www.isic.sk. Navyše nemá hornú vekovú hranicu 26 rokov. Nárok na preukaz študenta s medzinárodnou licenciou ISIC majú študenti riadneho denného štúdia na vysokej škole akreditovanej Ministerstvom ŠVVŠ SR. Karta EURO

Čo sa stane, keď študent preukaz stratí?

Pri strate preukazu, alebo inej udalosti ( mechanické poškodenia, zlomenie, a pod.) treba túto skutočnosť okamžite nahlásiť pracovníkom, ktorí riešia správu preukazov na vysokej škole. Preukaz bude zablokovaný proti možnému zneužitiu.

Je registrácia na cestovanie zadarmo vlakom pre študentov spoplatnená? Ak áno, aká je výška poplatku?

Registrácia na bezplatnú prepravu sa vykonáva bezplatne, takže cestujúci neplatí žiadny poplatok. Pri vybavovaní bezplatnej prepravy pre študentov vysokej školy postačuje v osobnej pokladnici ZSSK vybavenej terminálom KVC predložiť študentský preukaz s aktivovanou dopravnou časťou a preukaz totožnosti. Registráciu študenta – držiteľa aktívnej BČK je možné vykonať aj na webe ZSSK (odkaz na stránku). Pri registrácii je potrebné zaškrtnúť pole „Mám záujem aj o registráciu na bezplatnú prepravu“ a zadať číslo ISIC preukazu.

V prípade, že študent vykonal registráciu už na strednej škole, musí sa registrovať nanovo? Aký je za to poplatok?

Študentovi strednej školy platí registrácia do ukončenia SŠ štúdia. Po nástupe na VŠ je potrebné registráciu obnoviť na predajnom mieste ZSSK, a to predložením preukazu študenta vo forme BČK (ISIC) s aktivovanou dopravnou časťou preukazu totožnosti. Obnovenie registrácie sa vykonáva bez poplatku.

Ak má študent platnú registráciu, na základe akého preukazu mu v pokladni vystavia nulový lístok?

Cestovný lístok na bezplatnú prepravu sa vydáva v pokladnici na základe predloženia ISIC preukazu, ktorý je spárovaný s registráciou na bezplatnú prepravu.

Ak študent cestuje s platným nulovým lístkom vo vlaku, čo kontroluje kontrola lístkov, prípadne revízor? Registráciu alebo alebo preukaz študenta?

Pre kontrolu vo vlaku vždy postačuje predložiť cestovný lístok a študentský preukaz vo forme BČK s aktivovanou dopravnou časťou.

Ak študent stratí alebo poškodí študentský preukaz a VŠ mu vydá duplikát, ktorý škola korektne zavedie do databázy Transbase/Embase, je potrebné, aby študent navštívil registračné miesto na železnici a urobil zmenu v registrácii?

Po výmene študentského preukazu a aktivovaní dopravnej časti na termináli školy je potrebné, aby študent navštívil predajné miesto ZSSK, kde mu na počkanie bezplatne vykonajú zmenu v jeho registrácii a vydajú nový registračný preukaz s 2D kódom.

Potrebuje študent pri vystavení duplikátu dostať o tomto úkone písomné potvrdenie od VŠ, ktorým sa preukáže na registračnom mieste na železnici?

Pre korektné vykonanie zmien v registračných údajoch je potrebné, aby študent okrem nového študentského preukazu predložil aj potvrdenie vydané školou o elektronickom zablokovaní pôvodného strateného/odcudzeného preukazu.

Ak musí študent po vydaní duplikátu navštíviť registračné miesto na železnici a niečo dokladovať, je táto transakcia pre študenta spoplatnená? Aká je výška poplatku?

Zmena v registrácii z titulu zmeny registračných údajov, napr. výmena študentského preukazu, je pre študentov vždy bezplatná. Poplatok vo výške 3€ sa platí iba v prípade, ak študent stratil registračný preukaz s 2D kódom a požaduje vydať duplikát registračného preukazu bez akejkoľvek zmeny údajov.

Existuje miesto na webe ZSSK, kde sú pokyny pre študentov, ktoré odpovedajú aj na takéto otázky? Je niekde návod, ako postupovať pri vybavovaní bezplatnej železničnej prepravy?

Všeobecné podmienky o registrácii na bezplatnú železničnú prepravu získajú študenti na webe ZSSK v časti Bezplatná preprava (odkaz na stránku), rovnako na všetkých predajných miestach alebo nonstop 24 hodín denne 7 dní v týždni v Kontaktnom centre ZSSK telefonicky na 18 188 alebo mailom na info@slovakrail.sk.