vysoká škola


Aktivácia platnosti zľavy v doprave na Preukaze študenta ISIC cez platbu bankovou kartou alebo bankovým prevodom. / 3.7.2019 /

Informácie sú určené pre študentov škôl, na ktorých je zavedené individuálne vyberanie poplatkov za aktiváciu platnosti zľavy v doprave na Preukazoch študenta: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prešovská univerzita v Prešove Paneurópska vysoká škola v Bratislave všetky stredné školy POSTUP PRE AKTIVÁCIU ZĽAVY V DOPRAVE NA PREUKAZE ŠTUDENTA CEZ PORTÁL...


Duplikát stredoškolského preukazu
Prečo študentská karta zobrazuje pri kúpe cestovného lístka rôzne peňažné kredity? / 21.2.2019 /

Čo je systém akceptácie bezkontaktných kariet? Pre bezhotovostné platby v doprave sa používa dopravná karta, ktorú vydáva príslušný dopravca. Na multifunkčnú študentskú kartu je možné uložiť až 3 nezávislé dopravné karty. Každá takáto dopravná karta má vlastný kredit, ktorý je použiteľný u príslušného dopravcu. Vybraní autobusoví...


Sieť verejných UNITerminálov / 1.5.2018 /

Spoločnosť TransData v spolupráci s vybranými autobusovými dopravcami a ZSSK pripravila pre študentov sieť verejných terminálov. Moderný UNITerminál poskytuje nie len informácie o kartách, ale aj komunikáciu s Online zákazníckym centrom či možnosť prolongácie Študentských kariet. Terminály sú umiestnené na frekventovaných miestach a jednoduchým ovládaním...


Poskytovanie zľavneného cestovného pre študentov vysokých škôl v akademickom roku 2014/2015 / 26.9.2014 /

V akademickom roku 2014/2015 poskytuje Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) pre študentov vysokých škôl zľavnené cestovné podľa Prepravného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (PP ZSSK) platného od 01.01.2014 so zapracovanou zmenou č.1.   Zľavnené cestovné sa poskytuje: najskôr od 01.09.2014 najneskôr do 30.09.2015, s výnimkou študentov...