čo je preukaz žiaka?

Preukaz žiaka je vyjadrením právneho statusu žiaka dennej formy štúdia (identifikačným dokladom) v podobe bezkontaktnej čipovej karty, ktorá spája v sebe množstvo výhod a benefitov. Môže ho získať každý žiak denného štúdia na základnej alebo strednej škole, ktorého škola je zapojená do projektu. Zoznam zapojených škôl

Preukaz žiaka sa skladá z dvoch častí z čipového preukazu a po stránke vizuálnej z medzinárodného preukazu ISIC a EURO 26. Spojenie týchto dvoch funkcií bolo základnou myšlienkou projektu, ktoré umožnilo žiakom využívať jednu kartu (namiesto 9-10 preukazov pre jednotlivé interné i externé aplikácie) na čo najviac aplikácií, ktoré sú pre neho potrebné a bežne dostupné.

 

Výhody pre žiaka:

● jeden preukaz = množstvo funkcií,

● využitie externých funkcionalít, ktoré preukaz ponúka vďaka čipu,

● zľavy, výhody a benefity v SR a vo svete na základe vizuálu,

● náhrada papierových potvrdení,

● priama finančná úspora – jedna karta stačí.