dokedy je platný môj preukaz?

 

Platnosť Preukazu žiaka strednej školy v autobusovej doprave

– závisí od ročníka daného žiaka:

Žiaci prvého ročníka – Preukaz platí od 1.9. daného školského roka do 31.8. nasledujúceho roka (napríklad od 1.9.2018 do 31.8.2019).

Žiaci druhého až predposledného ročníka – Preukaz  platí od 1.6. daného školského roka do 31.8. nasledujúceho roka (napríklad od 1.6.2018 do 31.8.2019).

Žiaci posledného ročníka (maturanti) – Preukaz  platí od 1.6. daného školského roka do 30.6. daného školského roka  (napríklad od 1.6.2018 do 30.6.2019).

Platnosť Preukazu žiaka strednej školy v železničnej doprave

– závisí od ročníka daného žiaka:

Žiaci prvého ročníka – Preukaz platí od 1.9. daného školského roka do 30.6. nasledujúceho roka (napríklad od 1.9.2018 do 30.6.2019).

Žiaci ostatných ročníkov – Preukaz  platí od 1.6. daného školského roka do  30.6. nasledujúceho roka (napríklad od 1.6.2018 do 30.6.2019).

Na využívanie bezplatnej prepravy v železničnej doprave je potrebná registrácia, bližšie informácie nájdete tu.

Informácie k bezplatnej preprave cez prázdniny v železničnej doprave nájdete tu.

Predĺženie platnosti Preukazu žiaka na ďalší školský rok

Predĺženie platnosti Preukazu žiaka na nový školský rok je možné od mesiaca jún. Bližšie informácie ako predĺžiť platnosť Preukazu na nový školský rok nájdete tu. Podmienkou je, že stredná škola poslala údaje o študentoch pre nový školský rok do systému Transcard. Zapísanie predĺženej platnosti do čipu karty prebieha priložením Preukazu ku školskému terminálu alebo k verejne prístupnému terminálu. Sieť verejných terminálov nájdete tu. O umiestnení terminálu na vašej škole sa môžete informovať u kontaktnej osoby na vašej škole.

Študent strednej školy

 

 

Vizuálna platnosť licencie ISIC EURO<26 na zľavy v obchodoch, reštauráciách a podobne je vytlačená na karte (novovydaná karta) alebo sa vyjadruje nalepenou striebornou známkou (prolongovanie licencie). Platnosť je od 01.09.20XX do 30.09.20XX. Známku je možné zakúpiť si kedykoľvek v priebehu roka.

Bez obnovy známky ISIC je preukaz neplatným pre používanie viazané licenciou ISIC a EURO<26.

Bližšie informácie o zľavách na ISIC nájdete na tejto stránke.