info@transcard.sk


do kedy je platný môj preukaz?

Platnosť čipu je od 1.6.20XX do 30.06.20XX v priebehu mesiaca máj/jún a predĺži sa na ďalší rok vrátane prázdnin. Obnovenie platnosti prebieha priložením preukazu k školskému terminálu buď na škole alebo na verejne prístupnom termináli. O umiestnení terminálu je potrebné sa informovať v škole u kontaktnej osoby.

Bez aktualizácie čipu preukaz nebude možné používať preukaz v aplikáciách mimo školy, postavených na čipe, ako sú napríklad MHD, železnice a podobne.

 

 

Upozornenie: žiakom záverečného ročníka (maturanti) končí platnosť preukazu 30.06.20XX. Po tomto dátume nemajú nárok na zľavnené cestovné.

 

Vizuálna platnosť licencie ISIC EURO<26 na zľavy v obchodoch, reštauráciách a podobne sa vyjadruje striebornou známkou na zadnej strane preukazu. Platnosť je od 01.09.20XX do 30.09.20XX. Známku je možné zakúpiť si kedykoľvek v priebehu roka.

Bez obnovy známky ISIC je preukaz neplatným pre používanie viazané licenciu ISIC a EURO<26.