autobusová doprava


SAD Zvolen a MHD Banská Bystrica opäť akceptuje preukazy žiaka, študenta a zamestnanca EMbase

Dňom 23.9.2013 spoločnosť SAD Zvolen, a.s. opäť začala akceptovať Preukazy študenta, žiaka a zamestnanca škôl, zapojených v systéme Embase, ako elektronickú dopravnú peňaženku vo všetkých prevádzkovaných vozidlách v BB SK. Podmienkou pre použitie je riadne aktivovanie dopravných funkcionalít EMbase v čipe preukazu na termináli v škole.

 

Spoločnosť EMtest-SK s.r.o. si súčasne s vedením spoločnosti SAD Zvolen, a.s. potvrdila strategickú spoluprácu.

 

 

Odkaz na originálny článok SAD Zvolen:  http://www.sadzv.sk/zmeny-cestovnych-poriadkov/isic-akceptujeme-od-2392013