autobusová doprava / cestovanie vlakmi / Uncategorized


Používanie elektronickej peňaženky na preukaze študenta vysokej školy

Jednou z možností používania preukazu študenta je aj možnosť využitia ako dopravnej karty v dopravných spoločnostiach SR. Súčasťou dopravnej karty je aj elektronická peňaženka (EP), a pre jej použitie u konkrétneho dopravcu je potrebné dodržať nasledovné zásady:

 

1) pre typ preukazu s čipom Mifare Standard ( 10 – miestne číslo pod fotografiou)

– na preukaze je možné mať nahratú iba 1 EP konkrétneho dopravcu,
– v prípade, ak chce študent použiť EP iného dopravcu, musí požiadať o STORNO EP u dopravcu aktuálne používanej EP,
– aj v prípade, ak má študent zostatok EP 0,-€ musí požiadať dopravcu o storno EP, pre ďalšie používanie u iného dopravcu.

 

2, pre typ preukazu s čipom Mifare Desfire ( 17- miestne číslo pod fotografiou)

– na preukaze je možné mať nahraté súčasne maximálne 3 EP,
– v prípade, ak by študent potreboval použiť EP u ďalšieho dopravcu ( jednalo by sa o 4. EP) , musí požiadať o STORNO niektorej z používaných EP ( u konkrétneho dopravcu, ktorý EP nahral), tak ako je to uvedené v bode 1.

 

V prípade doplňujúcich informácií nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru uverejneného na stránke www.preukazstudenta.sk.