autobusová doprava / cestovanie vlakmi / stredná škola / vysoká škola / zľavy


Platnosť preukazu študenta a zliav na dopravu

Niektorí študenti sa na nás zvyknú obracať s otázkami ohľadne platnosti kariet, platnosti zliav a najmä platnosti dopravných aplikácii na Preukazoch žiaka a Preukazoch študenta. Nakoľko od nového školské roka došlo k zmenám v platnostiach, rozhodli sme sa venovať samostatný článok práve tejto problematike. V nasledujúcich riadkoch nájdete odpovede na všetky často kladené otázky.

 

Študent vysokej školy

Preukaz študenta vysokej školy platí od 1.9. daného akademického roka do 30.9. nasledujúceho roka (napríklad od 1.9.2015 do 30.9.2016). Na predĺženie platnosti Preukazu študenta je potrebné ho po zápise do ďalšieho ročníka priložiť k niektorému z univerzitných terminálov alebo verejných UNITerminálov, ktoré sú umiestnené u vybraných dopravcov. Preukaz bude po priložení automaticky predĺžený.

Rovnako si na týchto termináloch môžete overiť aj platnosť vašej karty a dopravných aplikácii na nej (viď obrázok nižšie). Platnosť do 30.9. nasledujúceho roka sa vzťahuje aj na dopravné časti karty – železničnú a autobusovú dopravu.

Podrobný postup aktivácie Preukazu študenta, aktivácie dopravnej aplikácie príslušného dopravcu, aktivácia ďalšieho dopravcu na karte ako aj popis prvého použitia u dopravcu nájdete na tejto stránke.

Študent vysokej školy

 

Študent strednej školy

Platnosť Preukazu žiaka strednej školy v autobusovej doprave

- závisí od ročníka daného žiaka:

Žiaci prvého ročníka – Preukaz platí od 1.9. daného školského roka do 31.8. nasledujúceho roka (napríklad od 1.9.2018 do 31.8.2019).

Žiaci druhého až predposledného ročníka – Preukaz  platí od 1.6. daného školského roka do 31.8. nasledujúceho roka (napríklad od 1.6.2018 do 31.8.2019).

Žiaci posledného ročníka (maturanti) – Preukaz  platí od 1.6. daného školského roka do 30.6. daného školského roka  (napríklad od 1.6.2018 do 30.6.2019).

Platnosť Preukazu žiaka strednej školy v železničnej doprave

- závisí od ročníka daného žiaka:

Žiaci prvého ročníka – Preukaz platí od 1.9. daného školského roka do 30.6. nasledujúceho roka (napríklad od 1.9.2018 do 30.6.2019).

Žiaci ostatných ročníkov – Preukaz  platí od 1.6. daného školského roka do  30.6. nasledujúceho roka (napríklad od 1.6.2018 do 30.6.2019).

Na využívanie bezplatnej prepravy v železničnej doprave je potrebná registrácia, bližšie informácie nájdete tu.

Informácie k bezplatnej preprave cez prázdniny v železničnej doprave nájdete tu.

Predĺženie platnosti Preukazu žiaka na ďalší školský rok

Predĺženie platnosti Preukazu žiaka na nový školský rok je možné od mesiaca jún. Bližšie informácie ako predĺžiť platnosť Preukazu na nový školský rok nájdete tu. Podmienkou je, že stredná škola poslala údaje o študentoch pre nový školský rok do systému Transcard. Zapísanie predĺženej platnosti do čipu karty prebieha priložením Preukazu ku školskému terminálu alebo k verejne prístupnému terminálu. Sieť verejných terminálov nájdete tu. O umiestnení terminálu na vašej škole sa môžete informovať u kontaktnej osoby na vašej škole.

Študent strednej školy

 

Ďalšie informácie o platnostiach

Zjednodušene povedané teda existuje len jedna platnosť Preukazu žiaka/študenta. Súčasťou karty sú ale zľavy na dopravu a zľavy ISIC, ktoré môžu mať inú platnosť. Pre lepšie pochopenie uvedieme 2 príklady, jeden príklad študenta univerzity a jeden žiaka strednej školy:

 

A) Študent 1. ročníka VŠ, denné štúdium I. stupňa

- Preukaz študenta si aktivoval priložením k UNITerminálu hneď po zápise,

- nárok na zľavu v  autobusovej doprave mu vznikol aktiváciou Preukazu študenta automaticky,

- na bezplatnú žel. dopravu sa pôjde zaregistrovať napríklad 15.9. u ZSSK (kliknite pre viac informácii),

- nálepku ISIC na komerčné zľavy si vybaví 25.9., kedy pôjde prvý raz do školy (kliknite pre viac informácii).

 

Platnosti jeho Preukazu študenta a zliav na karte budú teda nasledovné:

Platnosť Preukazu: 1.9.2016 – 30.9.2017

Platnosť zľavy Autobusová doprava: do 30.9.2017

Platnosť zľavy Železničná doprava: 15.9.2016 – 30.9.2017

Platnosť zliav ISIC: do 30.9.2017

 

Všetky platnosti teda končia v rovnaký deň a to 30.9.2017. Rozdiel je akurát v dátumoch od kedy sú zľavy platné a to z dôvodu, že železničnú dopravu a ISIC zľavu si musí študent aktivovať samostatne a je na ňom, kedy tak vykoná.

 

B) Žiak 2. ročníka strednej školy

- Preukaz žiaka si aktivoval priložením k školskému terminálu v mesiaci jún, napríklad 20.6.2016,

- nárok na zľavu v  autobusovej doprave mu vznikol zaslaním aktivačnej SMS (kliknite pre viac informácii),

- na bezplatnú žel. dopravu sa pôjde zaregistrovať napr. 1.8. u ZSSK (kliknite pre viac informácii),

- nálepku ISIC/EURO26 na komerčné zľavy si vybaví 2.9., kedy pôjde prvý raz do školy (kliknite pre viac informácii).

 

Platnosti jeho Preukazu žiaka a zliav na karte budú teda nasledovné:

Platnosť Preukazu: 20.6.2016 – 30.6.2017

Platnosť zľavy Autobusová doprava: do 31.8.2017

Platnosť zľavy Železničná doprava: 1.6.2016 – 30.6.2017

Platnosť zľavy ISIC/EURO26: do 30.9.2017

 

Na rozdiel od VŠ majú žiaci stredných škôl rôzne platnosti zliav na karte. Všetky platnosti začínajú konkrétnym dňom aktivácie (každú zľavu si žiak musel aktivovať samostatne). Koniec platnosti Preukazu žiaka aj zľavy na železnice končí vždy 30.6. Žiaci 1. až 3. ročníka SŠ majú predĺženú platnosť zľavy na autobusovú dopravu až do 31.8., a to z dôvodu, aby mohli cestovať za zvýhodnené cestovné automaticky aj počas prázdnin. Samostatnou kategóriou je komerčná zľavy na ISIC, ktorá platí od nalepenia prolongačnej známky a končí až 30.9. nasledujúceho roka.