info@transcard.sk
autobusová doprava / cestovanie vlakmi / stredná škola / vysoká škola / zľavy


Platnosť preukazu študenta a zliav na dopravu

Niektorí študenti sa na nás zvyknú obracať s otázkami ohľadne platnosti kariet, platnosti zliav a najmä platnosti dopravných aplikácii na Preukazoch Žiaka a Študenta. Nakoľko od nového školské roka došlo k zmenám v platnostiach, rozhodli sme sa venovať samostatný článok práve tejto problematike. V nasledujúcich riadkoch nájdete odpovede na všetky často kladené otázky.

 

Študent vysokej školy

Preukaz Študenta vysokej školy platí od 1.9. daného akademického roka do 30.9. nasledujúceho roka (napríklad od 1.9.2015 do 30.9.2016). Na predĺženie platnosti Preukazu Študenta je potrebné ho po zápise do ďalšieho ročníka priložiť k niektorému z univerzitných terminálov alebo verejných UNITerminálov, ktoré sú umiestnené u vybraných dopravcov. Preukaz bude po priložení automaticky predĺžený.

Rovnako si na týchto termináloch môžete overiť aj platnosť vašej karty a dopravných aplikácii na nej (viď obrázok nižšie). Platnosť do 30.9. nasledujúceho roka sa vzťahuje aj na dopravné časti karty – železničnú a autobusovú dopravu.

Podrobný postup aktivácie Preukazu Študenta, aktivácie dopravnej aplikácie príslušného dopravcu, aktivácia ďalšieho dopravcu na karte ako aj popis prvého použitia u dopravcu nájdete na tejto stránke.

Študent vysokej školy

 

Študent strednej školy

Preukaz Žiaka strednej školy platí od 1.6. daného školského roka do 30.6. nasledujúceho roka (napríklad od 1.6.2015 do 30.6.2016). Predĺženie platnosti Preukazu Žiaka je možné v mesiaci jún a toto prolongovanie ju predĺži na ďalší rok vrátane prázdnin. Obnovenie platnosti prebieha priložením preukazu k školskému terminálu alebo k verejne prístupnému terminálu. O umiestnení terminálu sa môžete informovať vo vašej škole u kontaktnej osoby.

Novinkou je predĺžená platnosť na autobusovú dopravu až do konca prázdnin, t.j. do 31.8. daného roka. Vďaka tejto zmene môžu žiaci aj bez predĺženia platnosti karty na nasledujúci školský rok cestovať bezplatne aj počas prázdnin.

Výnimkou sú žiaci posledného ročníka strednej školy (maturanti), ktorým končí platnosť 30.6. daného školského roka a po tomto dátume strácajú nárok na zľavnené cestovné.

Bližšie informácie o zľavách na ISIC nájdete na tejto stránke.

Študent strednej školy

 

Ďalšie informácie o platnostiach

Zjednodušene povedané teda existuje len jedna platnosť Preukazu Žiaka/Študenta. Súčasťou karty sú ale zľavy na dopravu a zľavy ISIC, ktoré môžu mať inú platnosť. Pre lepšie pochopenie uvedieme 2 príklady, jeden príklad študenta univerzity a jeden žiaka strednej školy:

 

A) Študent 1. ročníka VŠ, denné štúdium I. stupňa

- Preukaz Študenta si aktivoval priložením k UNITerminálu hneď po zápise,

- nárok na zľavu v  autobusovej doprave mu vznikol aktiváciou Preukazu Študenta automaticky,

- na bezplatnú žel. dopravu sa pôjde zaregistrovať napríklad 15.9. u ZSSK (kliknite pre viac informácii),

- nálepku ISIC na komerčné zľavy si vybaví 25.9., kedy pôjde prvý raz do školy (kliknite pre viac informácii).

 

Platnosti jeho Preukazu Študenta a zliav na karte budú teda nasledovné:

Platnosť Preukazu: 1.9.2016 – 30.9.2017

Platnosť zľavy Autobusová doprava: do 30.9.2017

Platnosť zľavy Železničná doprava: 15.9.2016 – 30.9.2017

Platnosť zliav ISIC: do 30.9.2017

 

Všetky platnosti teda končia v rovnaký deň a to 30.9.2017. Rozdiel je akurát v dátumoch od kedy sú zľavy platné a to z dôvodu, že železničnú dopravu a ISIC zľavu si musí študent aktivovať samostatne a je na ňom, kedy tak vykoná.

 

B) Žiak 2. ročníka strednej školy

- Preukaz Žiaka si aktivoval priložením k školskému terminálu v mesiaci jún, napríklad 20.6.2016,

- nárok na zľavu v  autobusovej doprave mu vznikol zaslaním aktivačnej SMS (kliknite pre viac informácii),

- na bezplatnú žel. dopravu sa pôjde zaregistrovať napr. 1.8. u ZSSK (kliknite pre viac informácii),

- nálepku ISIC/EURO26 na komerčné zľavy si vybaví 2.9., kedy pôjde prvý raz do školy (kliknite pre viac informácii).

 

Platnosti jeho Preukazu Žiaka a zliav na karte budú teda nasledovné:

Platnosť Preukazu: 20.6.2016 – 30.6.2017

Platnosť zľavy Autobusová doprava: do 31.8.2017

Platnosť zľavy Železničná doprava: 1.6.2016 – 30.6.2017

Platnosť zľavy ISIC/EURO26: do 30.9.2017

 

Na rozdiel od VŠ majú žiaci stredných škôl rôzne platnosti zliav na karte. Všetky platnosti začínajú konkrétnym dňom aktivácie (každú zľavu si žiak musel aktivovať samostatne). Koniec platnosti Preukazu Žiaka aj zľavy na železnice končí vždy 30.6. Žiaci 1. až 3. ročníka SŠ majú predĺženú platnosť zľavy na autobusovú dopravu až do 31.8., a to z dôvodu, aby mohli cestovať za zvýhodnené cestovné automaticky aj počas prázdnin. Samostatnou kategóriou je komerčná zľavy na ISIC, ktorá platí od nalepenia prolongačnej známky a končí až 30.9. nasledujúceho roka.