info@transcard.sk

novinky


isic-700x311
Internetová objednávka duplikátu / 6.7.2018 /
S
Z

Webový portál https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat ponúka možnosť objednať duplikát preukazu žiaka, ktorý navštevuje strednú alebo základnú školu zapojenú do projektu Preukaz žiaka. O duplikát môže požiadať držiteľ platného preukazu žiaka v prípade straty alebo poškodenia pôvodného preukazu žiaka. Platba za objednávku sa realizuje online platbou priamo na portáli. ako...


isic-700x311
Platnosť preukazu študenta a zliav na dopravu / 1.6.2018 /
S
V

Niektorí študenti sa na nás zvyknú obracať s otázkami ohľadne platnosti kariet, platnosti zliav a najmä platnosti dopravných aplikácii na Preukazoch žiaka a Preukazoch študenta. Nakoľko od nového školské roka došlo k zmenám v platnostiach, rozhodli sme sa venovať samostatný článok práve tejto problematike. V...


PlagatSMS
Aktivuj si dopravu na tvojom Preukaze žiaka cez SMS / 1.6.2018 /
S

Aktivuj si dopravu na tvojom Preukaze žiaka ISIC/EURO<26 Aktuálne končí platnosť v čipe preukazu pre účely dopravy 30.6.2018, to znamená, že od 1.7.2018  ti preukaz nemusí fungovať u všetkých dopravcov. Ak pokračuješ v štúdiu a chceš využívať svoj preukaz v doprave aj ďalší školský rok vrátane letných prázdnin, potrebuješ...


Verejná sieť UNITerminálov
Sieť verejných UNITerminálov / 1.5.2018 /
S
V

Spoločnosť TransData v spolupráci s vybranými autobusovými dopravcami a ZSSK pripravila pre študentov sieť verejných terminálov. Moderný UNITerminál poskytuje nie len informácie o kartách, ale aj komunikáciu s Online zákazníckym centrom či možnosť prolongácie Študentských kariet. Terminály sú umiestnené na frekventovaných miestach a jednoduchým ovládaním...


Registruj sa!
Zaregistruj sa a získaj prístup k svojmu osobnému kontu! / 23.3.2015 /

Ak ešte nie si zaregistrovaný na našom webe, neváhaj a sprav tak hneď teraz! Stačí iba vyplniť niekoľko registračných políčok, vrátane tvojho SNR kódu z čipovej karty. Následne po potvrdení súhlasu o poskytnutí osobných údajov získaš okamžitý prístup k svojmu kontu.   Na svojom konte máš...


zadarmo cestovanie
Zavedenie bezplatnej prepravy na železnici pre žiakov a študentov / 19.11.2014 /

Na základe Uznesenia vlády SR č. 530/2014 sa s účinnosťou od 17.11.2014 pre vybrané kategórie cestujúcich vo vnútroštátnej preprave vo vlakoch osobnej dopravy vedených v rámci ZoDSVZ, okrem komerčných IC vlakov, zavádza bezplatná preprava. Bezplatná preprava cestujúcich sa vzťahuje aj na žiakov stredných škôl (SŠ) a študentov...


Poskytovanie zľavneného cestovného pre študentov VŠ
Poskytovanie zľavneného cestovného pre študentov vysokých škôl v akademickom roku 2014/2015 / 26.9.2014 /
V
Z

V akademickom roku 2014/2015 poskytuje Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) pre študentov vysokých škôl zľavnené cestovné podľa Prepravného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (PP ZSSK) platného od 01.01.2014 so zapracovanou zmenou č.1.   Zľavnené cestovné sa poskytuje: najskôr od 01.09.2014 najneskôr do 30.09.2015, s výnimkou študentov...


Informácia pre študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku
Informácia pre študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku / 24.9.2014 /

Vzhľadom k pribúdajúcim otázkam študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku, týkajúcich sa  preukazu študenta a príčin, pre ktoré nie je možné jeho použitie v rámci segmentu dopravy, je naše stanovisko v predmetnej záležitosti nasledovné:   Spoločnosť Transdata s.r.o. je dodávateľom preukazu študenta pre väčšinu vysokých škôl v SR a zabezpečuje používanie a...


Zmena názvu spoločnosti na TransData s.r.o.
Zmena obchodného mena spoločnosti / 27.6.2014 /

Dňa 1. júla 2014 sa mení obchodný názov spoločnosti z pôvodného EMtest-SK s.r.o. na nový názov TransData s.r.o. so sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava. Tento krok je logickým vyústením zmien, ku ktorým v našej spoločnosti došlo za posledné obdobie a súčasne aj odpoveďou na požiadavky trhu. Jasne...


SAD Zvolen a MHD Banská Bystrica opäť akceptuje preukazy žiaka, študenta a zamestnanca EMbase / 23.11.2013 /

Dňom 23.9.2013 spoločnosť SAD Zvolen, a.s. opäť začala akceptovať Preukazy študenta, žiaka a zamestnanca škôl, zapojených v systéme Embase, ako elektronickú dopravnú peňaženku vo všetkých prevádzkovaných vozidlách v BB SK. Podmienkou pre použitie je riadne aktivovanie dopravných funkcionalít EMbase v čipe preukazu na termináli v škole.   Spoločnosť EMtest-SK s.r.o....