autobusová doprava


Informácia pre študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku

Vzhľadom k pribúdajúcim otázkam študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku, týkajúcich sa  preukazu študenta a príčin, pre ktoré nie je možné jeho použitie v rámci segmentu dopravy, je naše stanovisko v predmetnej záležitosti nasledovné:

 

Spoločnosť Transdata s.r.o. je dodávateľom preukazu študenta pre väčšinu vysokých škôl v SR a zabezpečuje používanie a akceptáciu preukazov v dopravných spoločnostiach. Na základe uvedeného môžu študenti používať jeden preukaz u viacerých dopravcov bez dodatočných nákladov na cestovanie.

V prípade Katolíckej univerzity v Ružomberku spoločnosť Transdata s.r.o. nebola dodávateľom preukazov študenta pre akademický rok 2014/15, a tieto ani technologicky nepripravovala pre používanie v doprave.

Z uvedeného dôvodu nie je z našej strany možné zabezpečiť ich využívanie a akceptáciu v dopravných spoločnostiach.

Vzniknutá situácia nás mrzí a študentom Katolíckej univerzity odporúčame použitie dopravných kariet konkrétneho dopravcu (dopravcov), ktorého ako poskytovateľa prepravných služieb preferujú.

 

V prípade otázok nás možno kontaktovať prostredníctvom formulára uvedeného na tejto stránke.

Team TransData