info@transcard.sk


odpovede na najčastejšie otázky

 

Čo je preukaz študenta?

Preukaz študenta je doklad o štúdiu a vydáva sa ako bezkontaktná čipová karta. Je použiteľný v objekte školy ako vstupná karta, v knižnici ako knižničný pas, v doprave ako dopravná karta a pod.

Kedy a kde dostáva študent prvého ročníka vysokej školy preukaz študenta?

Preukaz študenta je jedným zo základných dokladov o štúdiu. Študenti obdržia preukaz študenta po zapísaní sa do 1.ročníka na príslušný študijný program vysokej školy v danom akademickom roku.

Čo je potrebné urobiť s preukazom po jeho získaní

Preukaz je potrebné priložiť k zariadeniu – univerzitný terminál, ktorý preukaz aktivuje a zapíše do čipu dáta potrebné pre používanie preukazu. Univerzitný terminál sa nachádza v objekte vysokej školy. V prípade ak vysoká škola nemá univerzitný terminál k dispozícii, kontaktujte prosím oddelenie správy kariet, alebo osobu, ktorá je za vydanie preukazov zodpovedná.

Musí si študent každý rok aktualizovať platnosť preukazu?

Áno, musí. Platnosť preukazu študenta sa aktualizuje na univerzitnom termináli vysokej školy každý rok po zápise. Pokiaľ vysoká škola nemá k dispozícii terminál, je potrebné kontaktovať oddelenie správy preukazov a požiadať o aktiváciu. Zoznam umiestnenia terminálov jednotlivých vysokých škôl nájdete v časti Aktivácia preukazu.

Ako si zabezpečím použitie preukazu v dopravných spoločnostiach?

Väčšina dopravných spoločností v SR akceptuje preukaz študenta ako bezkontaktnú čipovú kartu a poskytuje študentom možnosť využívať osobnú prepravu za zvýhodnených podmienok. Každý dopravca má schválený prepravný a tarifný poriadok, ktorým sa riadi. Pred využívaním služieb konkrétneho dopravcu, preto odporúčame oboznámiť sa so znením uvedených podmienok, aby ste predišli prípadným nedorozumeniam a vyhli sa riešeniu reklamácií.

Čo ak mi nebol uznaný nárok na zľavnené cestovné?

Zakúpením prepravnej služby konkrétneho dopravcu (prostredníctvom cestovného lístka, elektronického cestovného lístka, nabitie kreditu elektronickej peňaženky, a pod.) vzniká obchodný vzťah medzi cestujúcim a poskytovateľom služby. Ak poskytovateľ služby neuznal nárok na zľavnené cestovné, je potrebné túto skutočnosť riešiť ako reklamáciu podľa podmienok platného prepravného a tarifného poriadku.

Aké ďalšie využitie má preukaz študenta okrem využitia v dopravných spoločnostiach SR?

Preukaz študenta je možné využívať ako vstupno-výstupnú kartu do/z objektu, ako stravovaciu kartu, vstup/výstup na/z parkovisko/a, kopírovacie služby, prípadne ako knižničný preukaz v akademickej knižnici.

Akú má preukaz platnosť?

Preukaz má platnosť od 1.9. do 31.8. nasledujúceho roka. Podniky MHD a SAD uznávajú vo všeobecnosti platnosť karty do 30.9., ZSSK do 30.9., pokiaľ nie je uvedené v tarifnom alebo prepravnom poriadku konkrétneho dopravcu inak doba platnosti

Počas prázdnin musí študent platiť plnú cenu cestovného lístka?

Pokiaľ študent neukončil I. alebo II. stupeň štátnou skúškou, alebo neukončil študijný program z iného dôvodu, preukaz študenta môže využívať počas prázdnin ako dopravnú kartu s nárokom na zľavnené cestovné.

Aká je cena preukazu a koľkokrát treba zaplatiť za preukaz?

Cenu preukazu študenta určuje vysoká škola, ktorá preukaz vydáva. Výška ceny je individuálna. Preukaz je spoplatnený iba pri jeho vydaní.

Platí počas prázdnin študent plnú cenu cestovného lístka?

Počas prázdnin student, ktorý pokračuje v študijnom programe a neukončil štúdium riadnym alebo iným spôsobom platí cestovné so zľavou. Zľavnené cestovné počas prázdnin sa netýka študentov, ktorí ukončili štúdium I.alebo II.stupňa. Títo platia plné cestovné.

Aký je rozdiel medzi preukazom študenta a ISIC preukazom?

Preukaz študenta je vydávaný na základe zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách ako jeden z dokladov o štúdiu. Jeho vizuálna podoba môže a nemusí byť v medzinárodnom vizuále ISIC. Pokiaľ má študent preukaz študenta s vizuálom ISIC, je súčasne držiteľom preukazu študenta a zároveň aj členom združenia CKM SYTS prostredníctvom licencie ISIC.

Aký je rozdiel medzi kartou EURO<26 a kartou ISIC?

Obidve karty sú medzinárodné karty a ponúkajú komerčné zľavy, pozri

http://www.euro26.sk/index.php/component/option,com_zlavy/Itemid,23/

http://www.isic.sk/index.php?option=com_zlavy&Itemid=6

Jedinou podmienkou pre držiteľa karty EURO<26 je vek do 26 rokov. Pre cestovanie vlakom Železničnej spoločnosti Slovensko môžete využiť preukaz JUNIOR RAILPLUS EURO<26, ktorý ponúka ku komerčným zľavám aj 40% zľavu na cestovanie vlakom. Kartu EURO<26 môžete využívať v rámci Európy.

http://www.euro26.sk/index.php/hide/junior-railplus-euro26.html

Preukaz ISIC má celosvetové použitie a je uznávaný v 127 krajinách sveta. Pre viac info: www.isic.sk. Navyše nemá hornú vekovú hranicu 26 rokov. Nárok na preukaz študenta s medzinárodnou licenciou ISIC majú študenti riadneho denného štúdia na vysokej škole akreditovanej Ministerstvom ŠVVŠ SR. Karta EURO

Čo sa stane, keď študent preukaz stratí?

Pri strate preukazu, alebo inej udalosti ( mechanické poškodenia, zlomenie, a pod.) treba túto skutočnosť okamžite nahlásiť pracovníkom, ktorí riešia správu preukazov na vysokej škole. Preukaz bude zablokovaný proti možnému zneužitiu.